KASY I DRUKARKI FISKALNE
WROCŁAW ul. OLEŚNICKA

Kasy fiskalne ONLINE – co to takiego?


Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych. Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Przewiduje się, że kasy będą musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika. Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

Kiedy kasy ONLINE będą dopuszczone do sprzedaży?

Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Finansów aktualnie pracują nad zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług oraz przygotowują nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Następnie projektowane akty prawne muszą zostać notyfikowane w Unii Europejskiej, co może trwać około 90 dni.

Dopiero po zakończonej notyfikacji nowe prawo może zostać uchwalone i ogłoszone. Po wejściu w życie ww. aktów prawnych, producenci mogą zacząć się ubiegać o wydanie decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar (homologacji), na podstawie której kasy ONLINE będą dopuszczone do obrotu. Po otrzymaniu homologacji będzie można rozpocząć produkcję i dystrybucję kas

ONLINE. Analizując obecny stan prac w resortach Rozwoju i Finansów można wnioskować, że pierwsze kasy ONLINE pojawią się na rynku w październiku  2018 roku.

Kto będzie musiał zainstalować kasy ONLINE?

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT zawiera proponowany przez Ministerstwo Finansów, harmonogram wprowadzania kas ONLINE. W pierwszej kolejności obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą tego rodzaju kas zostaną objęci przedsiębiorcy działający w następujących branżach*:

Od 01.01.2019

- usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujące sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego i gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

Od 01.07.2019

- usługi gastronomiczne i budowlane;

Od 01.01.2020

- usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmelogiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.

Podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia. Podatnicy instalujący po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE

Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w projekcie ustawy nie mają obowiązku wymiany kas na ONLINE. Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu.

Czy będzie można stosować obecne kasy?

Do kiedy będą dostępne kasy obecnie stosowane?

Kasy z papierową kopią paragonu

Z projektu ustawy wynika, że homologacje dla kas z papierową kopią będą ważne do końca 2018 roku, co oznacza, że kasę takiego typu będzie można kupić i zafiskalizować najpóźniej w dniu 31 grudnia 2018 r. Dodatkowo ustawodawca przewiduje dla kas z kopią papierową zakaz wymian pamięci fiskalnych w przypadku ich zapełnienia. Innymi słowy, takie kasy będzie można stosować wyłącznie do momentu zapełnienia pamięci fiskalnej.

Kasy z elektroniczną kopią paragonu.

Ustawodawca planuje, że homologacje dla kas z elektroniczną kopią będą ważne do końca 2022 roku. Po tym terminie nie

będzie możliwości zakupu i fiskalizacji kasy z elektroniczną kopią paragonu. Zwracamy uwagę, że podatnik, który zakupi i zafiskalizuje taką kasę najpóźniej 31 grudnia 2022 roku, będzie mógł jej używać aż do zapełnienia pamięci fiskalnej

(czyli przez co najmniej kolejnych pięć lat).

Czym będą się różnić kasy ONLINE od stosowanych obecnie?

W kasach ONLINE elektroniczne kopie drukowanych dokumentów będą zapisywane w wewnętrznej pamięci urządzenia, a nie na zewnętrznych nośnikach danych (np. kartach SD), tak jak to było realizowane do tej pory. Nie będzie możliwości samodzielnej wymiany takiej pamięci. Operacja ta będzie zarezerwowana wyłącznie dla autoryzowanego serwisu kas.

 

Dopuszczono aktualizację oprogramowania w kasie. To duża i ważna zmiana. Operacja aktualizacji oprogramowania kasy będzie możliwa wyłącznie zdalnie, czyli kasa automatycznie pobierze z serwera producenta najnowszą wersję programu i ją zainstaluje (po akceptacji podatnika).

 

Wprowadzono wymóg stosowania, wspólnego dla wszystkich producentów kas fiskalnych, protokołu komunikacyjnego pomiędzy kasą a terminalem płatniczym. Oznacza to, że kasy (ale nie drukarki) fiskalne będą mieć możliwość współpracy z dowolnym terminalem płatniczym (pod  warunkiem, że operator dostarczający taki terminal zaimplementuje ten protokół w swoim oprogramowaniu). Takie rozwiązanie powinno zwiększyć konkurencyjność ofert terminali płatniczych.

Co się zmienia w kasach ONLINE?

 1. Pamięć fiskalna będzie musiała mieć wielokrotnie większą pojemność niż ta stosowana w obecnych kasach.

2. Wprowadza się wymóg komunikacji z Repozytorium (połączenie internetowe lub sieci teleinformatyczne).

3. Wprowadza się zaawansowaną kryptografię służącą do podpisywania dokumentów fiskalnych jak również do

szyfrowania transmisji danych do/z Repozytorium.

4. Kopia elektroniczna nie będzie już dostępna dla podatnika (będzie można ją odczytać poprzez jeden z interfejsów

kasy takich jak RS232, USB, etc.).

E-paragon

Projekt rozporządzenia technicznego wprowadza wymóg udostępniania klientom paragonów fiskalnych w formie elektronicznej (tzw. e-paragon) za pomocą technologii zbliżeniowej jak również za pomocą internetu. Aktualnie trwają prace mające na

celu wypracowanie wspólnego dla wszystkich producentów standardu identyfikacji klientów oraz transmisji e-paragonów.

Zakłada się, że e-paragony będą wysyłane do klientów pocztą elektroniczną. Wiadomość zawierająca e-paragon powinna mieć następujące cechy:

Wspólny format - nagłówek wiadomości. Tekstową lub graficzną formę przesyłanego paragonu. Załącznik, czyli e-paragon zawierający ustandaryzowane dane w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego dla paragonów fiskalnych.

W związku z powyższym Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji podpisała z Ministerstwem Rozwoju list intencyjny w sprawie uruchomienia platformy umożliwiającej wysyłanie paragonów z kas fiskalnych.

Copyright Unimex IT